Skip to content

Politika kvalitete

Djelatnost kontaktnog centra obuhvaća pružanje različitih usluga komunikacije i podrške korisnicima putem različitih kanala komunikacije. Kontaktni centri igraju ključnu ulogu u uspostavljanju i održavanju interakcija između organizacije i korisnika, pružajući podršku, informacije ili rješavanje problema

Osnovna misija tvrtke Dekada komunikacije d.o.o. je pružiti kvalitetnu korisničku podršku našim klijentima i biti spona između naših klijenata i njihovih korisnika. Naša predanost je uvažiti sve potrebe klijenta i pritom pružiti visoko kvalitetne usluge kontaktnog centra koje zadovoljavaju ili premašuju njegova očekivanja.

Naša politika kvalitete obuhvaća sljedeće ključne principe:

Operativna izvrsnost

 • Posvećeni smo pružanju usluge koja odražava naše visoke standarde kvaliteteRadimo s ciljem pružanja brže, učinkovite i profesionalne podrške našim klijentima
 • Kontinuirano tražimo povratne informacije kako bismo poboljšali kvalitetu usluge


Pravovremena reakcija

 • Svi upiti, zahtjevi i pritužbe krajnjih korisnika obrađuju se promptno i učinkovito
 • Cilj nam je osigurati brzo rješavanje problema i zadovoljstvo korisnika


Visoka kvaliteta usluge

 • Osiguravamo dosljednu kvalitetu usluge kroz pažljivo vođenje svih interakcija s korisnicima
 • Svi naši agenti su educirani i osposobljeni za pružanje profesionalne podrške i rješavanje različitih situacija


Kontinuirano unapređenje

 • Redovito analiziramo performanse našeg kontaktnog centra kako bismo identificirali područja za unapređenje
 • Implementiramo mjere za stalno unapređenje kvalitete usluge i efikasnosti procesa


Sigurnost informacija

 • Štitimo povjerljivost informacija korisnika i klijenata te osiguravamo sigurno rukovanje njihovim podacima
 • Sve informacije obrađujemo u skladu s relevantnim zakonima i propisima o zaštiti podataka


Usklađenost s propisima


Angažman zaposlenika

 • Potičemo timski rad i kontinuirano obrazovanje naših zaposlenika
 • Osiguravamo da su naši zaposlenici motivirani za pružanje najbolje moguće podrške korisnicima

 

Ova politika kvalitete predstavlja temelj našeg poslovanja te služi kao smjernica za sve zaposlene u postizanju visokih standarda kvalitete i zadovoljstva prvenstveno korisnika a time sveukupno zadovoljstvo naših klijenata.

Ova politika redovito se pregledava i ažurira kako bi se osiguralo da je relevantna i učinkovita za postizanje naših ciljeva kvalitete.

Dario Đanić

Direktor

Dekada komunikacije d.o.o.

Zagreb, 29.4.2024.