Skip to content

KONTAKT

Call us

099 370 7968

E-mail

support@dekada.hr

Headquarters

Buzin (Zagreb), Bani ulica 75a

Send us a message or visit us on social media

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. za usluge, OIB: 49593171501, Bani ulica 75a, 10010 Buzin (Zagreb), Hrvatska.

Trgovački sud u Zagrebu Tt-18/2804-2 MBS: 081088036, Temeljni kapital u iznosu od 650,00 EUR uplaćen je u cijelosti.

IBAN broj računa HR5124020061100822913 kod ERSTE BANK D.D.

Izvršni direktor: Dario Đanić